Index Jakości Powietrza


Informacje o stacji
  • Świętojańska 18 Adres
  • Piaseczno Miasto
  • S.P. nr 1 im. 4 PDP im. J. Kilińskiego Nazwa stacji
× Pomiary zanieczyszczenia powietrza realizowane są za pomocą czujników laserowych, nie są to urządzenia pracujące zgodnie z metodyką referencyjną stosowaną przez WIOŚ. Z tego powodu, na ich podstawie nie można określać czy nastąpiło przekroczenie norm jakości powietrza (poziomów dopuszczalnych, docelowych, informowania czy alarmowych) i dokonywać porównań jakości powietrza. Należy mieć na uwadze, iż prezentowane pomiary mogą być obarczone błędem, szczególnie podczas mgły i dużej wilgotności powietrza, co w konsekwencji może wprowadzać użytkowników w błąd. #W przypadku znalezienia błędu prosimy o kontakt Zdrochem sp. z o.o